<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Zvukově a?tepelně izola?ní materiály

    pyrotek com acoustic reapor
    pyrotek com acoustic subdue

    Print

    Osvěd?ené vyrobky a?slu?by spole?nosti Pyrotek jsou navr?eny tak, aby vyhověly pot?ebám jejích zákazník? po celém světě.

    Technici spole?nosti Pyrotek se zamě?ují na technické materiály, které nacházejí uplatnění v?tepelně a?zvukově izolovanych nádobách, komer?ních budovách, obytnych budovách, dopravních prost?edcích, jako nap?íklad ?elezni?ních vozidlech, autobusech a?nákladních automobilech, speciálních vojenskych vozidlech a?mnoha dal?ích pr?myslovych za?ízeních.

    ?e?ení nabízená spole?ností Pyrotek, která zahrnují izolaci potrubí, úpravy stěn, panely se speciálními akustickymi vlastnostmi, zakázkové uzávěry, tlumicí směsi naná?ené nást?ikem a?protikondenza?ní nátěry a?která jsou dostupná v?prakticky nekone?ném rozsahu, omezují problémy související s?p?enosem hluku a?tepla v?moderních stavebních objektech. Díky svym konkrétním odbornym znalostem v?oblasti ?e?ení protipo?ární ochrany konstrukcí lodí a?pob?e?ních objekt? je spole?nost Pyrotek schopna reagovat na jedine?né slo?ité poměry panující v?tomto oboru a?nabízet materiály, které jsou ve shodě s?aktuálním zněním p?íslu?nych mezinárodních norem a?p?edpis?.

    • Zjednodu?ení izolace
    • Sni?ování p?enosu hluku a?tepla
    • Vytvá?ení klidněj?ího prost?edí
    • Tlumení vibrací
    • Zvy?ování bezpe?nosti prost?edí

    Odborné znalosti a?zku?enosti, které spole?nost Pyrotek v?tomto oboru shroma??uje ji? déle ne? 40?let, i?její globální zdroje jsou k?dispozici vyrobc?m mimo?ádně lehkych materiál?, jejich? prost?ednictvím lze ?e?it rozmanité problémy spojené s?p?enosem hluku.

    Prohlédněte si na?i domovskou stránku Zvukově a?tepelně izola?ní materiály a?vyhledejte vyrobky, které vy?e?í va?e problémy.

    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>