<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Sklo

    GlassBottleBottoms FeatureImage
    ContainerGlassManuf FeatureImage

    Print

    Obalové sklo

    Po ?adu století byly skleněné láhve a?sklenice vyráběny ru?ně. Nástup stroj? s?jednotlivymi sekcemi, které umo?ňují vyrobu skleněnych obal? o?stálé kvalitě, a?to bu? za pou?ití postupu dvoufázového vyfukování, nebo za pou?ití postupu lisování a?následného vyfukování, znamenal p?echod k?plné automatizaci vyroby v?tomto oboru.

    Podle zprávy vydané organizací Glass Packaging Institute dávají spot?ebitelé p?ednost skleněnym obal?m zejména proto, ?e sklo umo?ňuje zachování chuti nebo v?ně obsa?eného produktu. Sklo je jedinym ?iroce pou?ívanym obalovym materiálem, ktery je ú?adem pro kontrolu potravin a?lé?iv (FDA) ve Spojenych státech obecně uznáván jako bezpe?ny.

    Spole?nost Pyrotek pomáhá vyrobc?m zvy?ovat produktivitu p?i vyrobě nejr?zněj?ích skleněnych obalovych nádob. Od tavicích pecí a? po chladicí pece, nabídka spole?nosti Pyrotek v?tomto ohledu zahrnuje: investi?ní celky, spot?ební ?áruvzdornou keramiku, spot?ební materiály a?podporu poskytovanou na místní úrovni.

    Spole?nost Pyrotek pomáhá vyrobc?m obalového skla:

    • dosahovat stálej?í kvality,
    • sni?ovat vyskyt vad,
    • zvy?ovat efektivitu proces?,
    • navrhovat zakázková ?e?ení.

    Prohlédněte si bro?uru pojednávající o?obalovém skle, kterou vydala spole?nost Pyrotek a?ve které získáte dal?í informace.

    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>