<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Materiály pro vyrobu baterií

    Print

    P?edstavujeme materiály pro vyrobu grafitovych anod ur?enych pro lithium-iontové baterie

    Materiály pro vyrobu grafitovych anod ur?enych pro lithium-iontové baterie

    Synteticky grafitovy materiál dodávany spole?ností Pyrotek k?vyrobě lithium iontovych baterií p?iná?í vysoky vykon, vysokou kapacitu ?lánk? a?dlouhou provozní ?ivotnost p?i velmi nízkych nákladech.?

    Na?e vyrobní za?ízení ve Spojenych státech americkych má ro?ní vyrobní kapacitu 4 000 tun, kterou lze roz?í?it na více ne? 100 000 tun. Ve spolupráci s p?edními vyrobci baterií v sou?asné době probíhá testování materiál? pro celulární technologii.

    Grafitové materiály dodávané spole?ností Pyrotek v?jakosti ur?ené pro baterie
    Vlastnost Synteticky P?írodní*
    Hustota odebíraného materiálu (g/cm3) 0,87 0,95 1,06
    Povrchová plocha (m2/g) ≤ 3,7 ≤ 2,0 ≤ 3,9
    Reverzní kapacita (mAh/g) 350 350 365
    ú?innost prvního cyklu (%) 93 93 94
    Pr?měrná velikost ?ástic (d50, μm) 6,9 19,3 20,4
    P?edpokládaná ?ivotnost Vysoká Vysoká St?ední
    *Reprezentativní p?íklad partnera provozujícího d?l na tě?bu p?írodního grafitu pou?ívaného k?vyrobě materiál? s?jakostí vhodnou pro vyrobu baterií

    Vykony

    Grafitovy materiál pro anody, ktery je dodáván spole?ností Pyrotek, vykazuje del?í ?ivotnost ve srovnání se stávajícími mo?nostmi, co? dokládají vysledky získané za pou?ití postupu vysoce p?esné coulometrie.

    Vysledky vysoce p?esnych
    coulometrickych mě?ení prováděnych spole?ností Pyrotek

    ?árovy graf s?vysledky mě?ení prováděnych spole?ností Pyrotek za pou?ití metody HPC

    Vysledky:

    • Cyklus C/20 p?i teplotě 40?°C (100?°F)
    • Referen?ní uměly grafit
     • Z?dob?e známého zdroje grafitu o?velmi vysoké kvalitě
     • CE = 99,89%
    • ?lánky vyrobené z?materiálu vyvinutého spole?ností Pyrotek vykazují vy??í ú?innost ne? dosud známé vysoce ú?inné grafitové ?lánky
     • Vy??í ú?innost = del?í ?ivotnost
     • CE = 99,93?%

    Proces vyvinuty spole?ností Pyrotek

    P?i vyrobě materiálu ur?eného pro anody se spole?nost Pyrotek bezvyhradně spoléhá na nenákladnou hydroelektrickou energii.

    Ná? tepelny proces, ktery p?edstavuje naprostou ?pi?ku ve svém oboru, je v?celém svém rozsahu konzistentní a?ka?dá ?ástice grafitu je p?i něm vystavována ú?ink?m stejnych podmínek. Tepelny profil doká?eme udr?ovat s?p?esností 50?°C (120?°F) vzta?enou k?nastavené hodnotě, oproti ostatním technologiím, u?kterych je dosahováno p?esnosti nastavené hodnoty v?rozsahu 200?°C (390?°F).

    Diagram procesu vyvinutého spole?ností Pyrotek

    Proces vyvoje materiál?, které spole?nost
    Pyrotek dodává vyrobc?m baterií

    Diagram procesu vyvoje materiál?, které spole?nost Pyrotek dodává vyrobc?m baterií

    Experimentální materiály ur?ené pro vyrobu anod jsou, v?etně grafitizace, vyráběny ve vlastních vyrobních provozech, p?i?em? jsou brány v?úvahu proměnné, které zahrnují teplotu, slo?ení směsí, pou?ité p?ísady a?modifikátory, nátěry a?morfologické vlastnosti. Dostupné mo?nosti zahrnují:

    • tepelné p?e?i??ování, vysokoteplotní grafitizaci a?sferonizaci,
    • vysokokapacitní montá?ní linky pou?ívající válcové ?lánky,
    • LOI, BET, PSD, XRD, SEM, reologii, Ramanovu spektroskopii, testování cykl? a?HPC.
    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>