<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Hliník

    Print

    Slévárna

    Zatímco tavírna vyrábí vysoce kvalitní hliník, slévárna pak tento kov p?eměňuje prost?ednictvím postup? odlévání, v?etně vysokotlakého odlévání, nízkotlakého odlévání a?odlévání do pískovych forem, na vyrobky ur?ené pro nejrozmanitěj?í oblasti pou?ití. Slévárenské odlitky zahrnují kola pro automobily, sk?íně p?evodovek, bloky motor?, hlavy válc? a?písty, jako? i?vyrobky, které nejsou ur?eny pro automobilové odvětví, nap?íklad rotory elektrickych motor?, ?asi po?íta?? a?r?zné strojní sou?ásti.

    Nedostate?ná kvalita kovu má za následek vznik vad v?odlitku, co? provozovatel?m sléváren hliníku zvy?uje náklady a?sni?uje ziskovost v?souvislosti se snahou o?splnění p?ísnych po?adavk?. Ve v?ech fázích vyrobního procesu vznikají oxidy, vodík a?struska. P?i zpracování kovového ?rotu ni??í kvality jsou nezbytné dodate?né postupy úpravy kov?. Kvalitní hliníkové odlitky vy?adují pou?ívání kompletních ?e?ení.

    Slévárensky tym spole?nosti Pyrotek se zamě?uje na zlep?ování kvality kovu a?dosahování vy??í produktivity ve slévárnách prost?ednictvím integrovanych systém?, které jsou ur?eny pro tavení, p?edávání, úpravu, udr?ování a?odlévání kovu.

    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>