<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Hliník

    AluminiumRolledSheet FeatureImage
    FeatureImage Image 7

    Print

    Odlévárna

    Hliník zaujímá druhé místo za ocelí, pokud jde o?ro?ní objem spot?eby, p?i?em? na jeho vyrobě ze z?p?evá?né vět?iny podílejí tvá?ené vyrobky, jakymi jsou nap?íklad plechy, desky, dráty, protla?ované vylisky, ty?e, pruty a?vykovky. V?odlévárně lze roztaveny hliník smě?ovat s?jinymi kovy, upravovat a?odlévat za vzniku p?edvalk? a?ingot? nebo jinych polotovar? pro následné aplikace, v?etně polotovar? pro automobilovy pr?mysl, letecky pr?mysl a?dal?í pr?myslové obory. Efektivita vyrobního provozu je p?itom pomě?ována podle náklad? p?ipadajících na tunu vyrobeného hliníku.

    ?e?ení nabízená spole?ností Pyrotek jsou zamě?ena na rozhodující oblasti odlévárny, od pece po p?edávání a?úpravu kovu.

    • Pece – systémy pro p?ípravu, p?etavování a?regeneraci kovového ?rotu; za?ízení pro zaji??ování cirkulace kovu; ?árovzdorné vyzdívky; podlahové dla?dice; p?eklady a?prahy manipula?ních otvor?
    • P?edávání kovu – odpichovací a?p?edávací kelímky, p?edávací ?erpadla, kanály a??laby
    • úprava kovu – tavidla a?zu?lech?ující p?ísady, za?ízení pro vst?ikování tavidel, systémy pro odplyňování a?filtraci ve vyrobních linkách
    • Odlévání – spot?ební materiály, nátěry, ?árovzdorné materiály a?strojní systémy pro odlévání ingot? ur?enych k?následnému válcování a?plochych p?edvalk?, pro kontinuální odlévání ty?í a?plech?, pro p?etavování a?pro vyrobu slitk?

    Vyrobky a?slu?by, které spole?nost Pyrotek nabízí, jsou navr?eny tak, aby sni?ovaly ztráty taveniny, zvy?ovaly kvalitu kovu a?zlep?ovaly provozní efektivitu odlévárny.

    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>